Baner

Sztandar

Pieczęć

Historia herbu

Nazwa miejscowości