WYBORY 2024

156

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybraliśmy wójta, Radę Gminy Pilchowice, radnych powiatowych oraz radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Frekwencja w tych wyborach w gminie Pilchowice wyniosła  47,01 % (uprawnionych 9498 osób głosowało 4276 osób).

Maciej Gogulla - wójt gminy Pilchowice
Maciej Gogulla – wójt gminy Pilchowice

O stanowisko Wójta Gminy Pilchowice ubiegał się wójt kadencji 2014-2018, 2018-2024 MACIEJ GOGULLA. W wyborach uzyskał 3938  na „TAK” co stanowi 89,34% głosów oddanych ogółem.

W wyborach do Rady Gminy wybrano 15 Radnych:

 1. Maria Bernacisko
 2. Roland Bobek
 3. Sylwester Ciukaj
 4. Ingrida Foit
 5. Arkadiusz Hayduk
 6. Bartosz Kluger
 7. Bożena Koprjaniuk
 8. Krzysztof Musiolik
 9. Marek Nowakowski
 10. Bernard Piontek
 11. Piotr Pokora
 12. Józef Rusin
 13. Genowefa Suchecka
 14. Krzysztof Waniczek
 15. Krzysztof Żyła
Pierwsza sesja Rady Gminy Pilchowice kadencji 2024-2029
Pierwsza sesja Rady Gminy Pilchowice kadencji 2024-2029

W sołectwie Kuźnia Nieborowska, Nieborowice, Leboszowice/ Pilchowice – w trzech okręgach i w jednym okręgu w Żernicy utworzonych dla wyboru Rady Gminy Pilchowice nie było głosowania na radnych Rady Gminy Pilchowice, gdyż w tych okręgach zgłoszono tylko po jednym  kandydacie.

Dla wyboru Rady Powiatu Gliwickiego utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybrano 23 radnych. Należy zaznaczyć, że gmina Pilchowice i gmina Gierałtowice stanowią jeden okręg wyborczy, obejmujący 5 mandatów (5 radnych). Z terenu gminy Pilchowice wybranych zostało trzech radnych: Jarosław Gonciarz, Agata Mosiądz – Kramorz i Piotr Konwerski. Dwa mandaty zostały obsadzone radnymi z terenu gminy Gierałtowice Tomasz Dolata oraz Patrycja Fiegler.

Do Sejmiku Województwa Śląskiego w 4 okręgu wyborczym obejmującym powiat gliwicki wybrani zostali:

Bartłomiej Kowalski, Józef Kubica, Małgorzata Mańka, Marek Bieniek, Paweł Kobyliński, Lucyna Ekkert, Jacek Brzezinka.

6 maja 2024 r.  odbyła się I sesja Rady Gminy Pilchowice kadencji 2024-2029, podczas której radni, którym wręczono zaświadczenia o wyborze złożyli ślubowanie. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła także zaświadczenie potwierdzające wybór wójtowi Maciejowi Gogulli, który ślubując rozpoczął swoją trzecią kadencję.

Zgodnie z porządkiem obrad I sesji, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady. Funkcję tę ponownie objął Krzysztof Waniczek, o czym radni zdecydowali jednogłośnie. Wybrano również dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali Genowefa Suchecka i Roland Bobek – tu Radni również okazali się jednomyślni. Porządek sesji rozszerzono o wybór składów komisji Rady.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułFundusz sołecki 2024
Następny artykułTerminy zebrań wiejskich