PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

  2225

  PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

  Gmina Pilchowice od 1 września br. realizuje nowy projekt współfinansowany przez Unię
  Europejską pt. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”. Projekt polega na utworzeniu jednego nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w  Oddziale Wychowania Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu oddział został doposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie.

  • Całkowita wartość projektu: 333 121,28 zł
  • Kwota dofinansowania z UE:  283 153,08 zł
  • Wkład własny Gminy Pilchowice: 49 968,20 zł

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

  Projekt realizowany 1.09.2020 – 30.09.2021.