PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

65
flaga Unii Europejskiej

PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

Gmina Pilchowice od 1 września br. realizuje nowy projekt współfinansowany przez Unię
Europejską pt. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”. Projekt polega na utworzeniu jednego nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w  Oddziale Wychowania Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu oddział został doposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie.

  • Całkowita wartość projektu: 333 121,28 zł
  • Kwota dofinansowania z UE:  283 153,08 zł
  • Wkład własny Gminy Pilchowice: 49 968,20 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany będzie do 30 września 2021 roku.