Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu

  1131

  Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA PILCHOWICE

  Gmina Pilchowice realizuje projekt p.n. „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 9.2.10

  Celem tego projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Pilchowice, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodzin wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

  W ramach projektu organizowane będzie wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, grupy wsparcia dla dorosłych uczestników projektu, wsparcie językowe, a dla dzieci i młodzieży ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań  oraz wiele innych zajęć.

  Całkowita wartość projektu: 136 173,00 zł, w tym:
  dofinansowanie ogółem 115 747,05 zł,
  w tym: – ze środków UE: 115 747,05 zł, wkład własny Gminy: 20 425,95 zł

  Termin realizacji projektu: od 1.12.2022 r. do 30.06.2023 r

  PODZIEL SIĘ
  Poprzedni artykułmLegitymacja
  Następny artykułDodatek elektryczny