Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrza

4919

Projekt Grantowy
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice’’

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez rozwój energetyki prosumenckiej i rozproszonej odnawialnej. Realizacja wyżej wymienionego projektu pozwoli  na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy, przyczyni się do:

  • ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, generującą zanieczyszczenia powietrza,
  • podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych, uniezależnienia się regionu od dostaw energii z zewnętrznych źródeł,
  • rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrostu świadomości nt. działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na wykonaniu 230 instalacji OZE (pomp ciepła ,instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła c.u.w i c.u.w+c.o, kotłów na biomasę), wytwarzających energię energetyczną lub/i cieplną w budynkach mieszkalnych będących własnością naszych mieszkańców.

Wartość projektu:

  • Wartość projektu ogółem: 4 071 432,20 zł (z VAT, który jest niekwalifikowany)
  • Wydatki kwalifikowane:  4 048 612,79 zł
  • Wartość dofinansowania: 3 846 182,15 zł
  • Wkład własny: 225 250,05 zł

Okres realizacji projektu:
Od 19.09.2022 r. do 31.10.2023 r.

Pilchowice prezentacja OZE – plik do pobrania


O projekcie: