Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrza

4158

Projekt Grantowy
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice’’

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez rozwój energetyki prosumenckiej i rozproszonej odnawialnej. Realizacja wyżej wymienionego projektu pozwoli  na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń w tym CO2, poprawi sytuację zdrowotną i ekonomiczną mieszkańców.

Projekt polega na wykonaniu 260 instalacji OZE (pomp ciepła ,instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła c.u.w i c.u.w+c.o, kotłów na biomasę), wytwarzających energię energetyczną lub/i cieplną w budynkach mieszkalnych będących własnością naszych mieszkańców.

Wartość projektu:

  • Wartość projektu ogółem: 4 373 429,70 zł (z VAT, który jest niekwalifikowany)
  • Wydatki kwalifikowane:  4 353 393,67 zł
  • Wartość dofinansowania: 4 135 723,99 zł
  • Wkład własny: 217 669,68 zł

Okres realizacji projektu:
Od 19.09.2022 r. do 31.10.2023 r.

Pilchowice prezentacja OZE – plik do pobrania


O projekcie: