Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

  444

  DOFINANSOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH Z PROGRAMU
  „MALUCH +” 2022-2029 W GMINIE PILCHOWICE

  DOFINANSOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH Z PROGRAMU „MALUCH +” 2022-2029 W GMINIE PILCHOWICE
  DOFINANSOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH Z PROGRAMU „MALUCH +” 2022-2029 W GMINIE PILCHOWICE

  Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 

  Tytuł projektu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

  Opis projektu
  W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania mające na celu utworzenie 60 miejsc opieki w dwóch nowo wybudowanych klubach dziecięcych ze środków KPO oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

  UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI W ZE ŚRODKÓW KPO

  W ramach zadania związanego z tworzeniem nowych miejsc opieki finansowanego ze środków KPO zaplanowano budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, w którym zostaną zlokalizowane powierzchnie dwóch klubów dziecięcych.

  Grupy docelowe: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

  Cel projektu: zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 i wsparcie młodych rodziców poprzez utworzenie dwóch klubów dziecięcych świadczących opiekę łącznie dla 60 dzieci do lat 3 i funkcjonowanie tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

   #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU

  Całkowita wartość projektu: 2 646 615,60 zł
  Całkowita wartość dofinansowania z UE:  2 442 030,06, zł w tym:
  Krajowy Program Odbudowy: 2 151 720,00 zł
  Budżet państwa: 290 310,06 zł
  Środki własne Gminy Pilchowice: 204 585,54 zł
  Okres realizacji zadania: od 30 września 2024 r. do 26.05.2026 r.

  Program „MALUCH+” 2022-2029 jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

  DOFINANSOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH Z PROGRAMU „MALUCH +” 2022-2029 W GMINIE PILCHOWICE
  DOFINANSOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH Z PROGRAMU „MALUCH +” 2022-2029 W GMINIE PILCHOWICE