Cyfrowa Gmina

  1368

  Gmina Pilchowice w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina’’ otrzymała grant w wysokości  100 tysięcy złotych.

  Na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt  „Cyfrowa Gmina”  jest realizowany w  ramach Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, i finansowany ze środków instrumentu REACT-EU w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

  Otrzymany w ramach programu grant, Gmina planuje  przeznaczyć na:

  • Zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa  Urzędu Gminy Pilchowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.
   Cyberbezpieczeństwo zostanie zwiększone za pomocą zabezpieczenia brzegu sieci przed niebezpieczeństwem występującym w sieciach zewnętrznych. Stąd to planuje się zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencją na posiadanie urządzenia UTM.
  • Rozwój cyfryzacji, poprzez zakup skanerów umożliwiających przepływ korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w formie tradycyjnej  papierowej, w sposób elektroniczny.
  • Usprawnianie realizacji i zwiększenie jakości e-usług , poprzez zakup stacji roboczych, dedykowanych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich (czyli między innymi wydawanie dowodów, ewidencja ludności czy akta stanu cywilnego).
  • Weryfikację stanu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzanie analizy bezpieczeństwa i audytu cyberbezpieczeństwa.