9.7 C
Pilchowice
poniedziałek, Październik 26, 2020
flaga Unii Europejskiej

Zaproszenie na wyjazd studyjny – III sektor – w nas jest siła

Gmina Pilchowice informuje, iż 16 października 2019 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 17.00 odbędzie się wyjazd studyjny po terenie Gminy Pilchowice, podczas...
flaga Unii Europejskiej

Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach

Projekt: „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r. Wartość projektu: 213 313,50 zł Kwota dofinansowania: 201 462,75 zł Dotacja z budżetu krajowego: 11 850,75 zł Priorytet XI...
flaga Unii Europejskiej

Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy

Projekt: „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy” Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r. Wartość projektu: 232 801,87 zł Kwota dofinansowania: 219 868,43 zł Dotacja z budżetu krajowego:...
flaga Unii Europejskiej

Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy

Projekt: „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r. Wartość projektu: 155 304,00 zł Kwota dofinansowania: 146 676,00 zł Dotacja z budżetu krajowego: 8 628,00 zł Priorytet XI Wzmocnienie...
flaga Unii Europejskiej

III sektor – w nas jest siła

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” Okres realizacji: 20 lutego 2018 r. – 15 października 2020 r. Wartość projektu: 4 819 620,90 zł Kwota dofinansowania z UE: 4 096 677,76...
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach” Okres realizacji: lipiec 2018 r. – grudzień 2018 r. Wartość projektu: 507 990,00 zł Wartość dofinansowania: 254 505,00...
flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Projekt „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Okres realizacji: 01.09.2016 r....