Pomoc dla przedsiębiorców

4649

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, dla których przeważający rodzaj działalności dotyczy zakazu prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19.

  • zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres styczeń, luty i marzec 2021 roku
  • minimum formalności
  • bez zaświadczeń, bilansów
  • wypełnij Oświadczenie do zwolnienia 2021

Wójt Maciej Gogulla  przedstawił Radzie Gminy propozycję uchwały, która umożliwia udzielenie pomocy dla przedsiębiorców.

W ramach możliwości jakie ma gmina zaproponowano, by ci, których dotkną zakaz lub ograniczenie prowadzenia działalności mogli ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości za styczeń, luty, marzec 2021 roku.

Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości