Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce

4135

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik

NIP: 642-26-44-527, REGON: 276650468
Numer konta bankowego:
ING Bank Śląski o/Rybnik 76 1050 1344 1000 0022 2359 6855
Dyrektor Biura: Adrianna Kordiak-Woryna

www.sgg.org.pl