21.9 C
Pilchowice
sobota, 25 maja, 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Modernizacja placów zabaw

Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice Projekt przewiduje modernizację i doposażenie 10 placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Pilchowice. Celem zadania jest stworzenie...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Pilchowice przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Okres realizacji Programu: 2023 rok Całkowita...

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach Projekt przewiduje stworzenie w sołectwie Nieborowice wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku zlokalizowanego w centrum miejscowości przy Świetlicy Wiejskiej, przy...

Budowa przedszkola przy ul. Sportowej

Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne Projekt obejmował budowę parterowego budynku z przeznaczeniem na: przedszkole, w...

Przebudowa dróg gminnych

Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy Zadanie obejmowało przebudowę 1697 m dróg gminnych,...
Skip to content