Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Nieborowice

1311

Zadanie pod nazwą: „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Nieborowice” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu
„Inicjatywa Sołecka” 2022

W tegorocznej edycji Konkursu Marszałkowskiego gmina Pilchowice otrzymała wsparcie w wysokości 20 000 zł na zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 78 w sołectwie Nieborowice.