Posiłek w szkole i w domu

361

Kolejna, a zarazem już ostatnia szkoła z terenu gminy Pilchowice otrzymała dofinansowanie  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Posiłek w domu i w szkole
Posiłek w domu i w szkole

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez poprawę warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W ramach modułu 3 można doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia). W ramach realizacji Programu każda szkoła podstawowa może uzyskać wsparcie finansowe tylko jeden raz. 

W latach ubiegłych z dofinansowania skorzystały następujące szkoły:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy 
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy 
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

W bieżącym roku dofinansowanie uzyskał projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach. 

Dzięki uzyskanemu z programu „Posiłek w szkole i w domu” dofinansowaniu wynoszącemu 80 000 zł (80% kosztów zadania) i wkładowi własnemu gminy w wysokości 20 000 zł (20% kosztów zadania), stołówka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach zostanie wyposażona m.in. w nowe sztućce, talerze, kubki, garnki, pojemniki, przybory kuchenne, roboty, chłodnie, piec, zmywarkę oraz zostaną wymienione stoliki i krzesła w jadalni.

Całkowita łączna wartość projektów realizowanych we wszystkich szkołach w gminie Pilchowice w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023  wyniosła 350 055,79 zł, (w tym 80% zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji).