ZDALNA SZKOŁA +

1660
Zdalna szkoła +
Zdalna szkoła +

Projekt polega na zakupie sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja projektu jest związana z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju.

Gmina Pilchowice zakupi 17 sztuk laptopów dzięki, którym uczniowie nieposiadający własnego sprzętu komputerowego będą mogli realizować podstawy programowe.
Zapotrzebowanie na sprzęt zostało określone na podstawie otrzymanej informacji od dyrektorów szkół, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości wsparcia, o jakie może ubiegać się Gmina Pilchowice.

Laptopy przekazano do 4 szkół z terenu gminy Pilchowice dla 14 uczniów z rodzin wielodzietnych. Zgodnie z zasadami konkursu, gdy lekcje wrócą do szkół, sprzęt ma zostać wykorzystywany podczas zajęć w klasach.

Wartość projektu to kwota 44 800,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 44 800,00 zł.

Projekt jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.