Granty PPGR

  1166

  Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  30 marca 2022 r. Gmina Pilchowice podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia).

  Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Grant przeznaczony jest na zakup 38 sztuk laptopów i 2 tabletów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR.

  Całkowita wartość grantu: 97 000,00 zł.
  Dofinansowanie: 100%

  Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina Pilchowice ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.