Zaproszenie na wyjazd studyjny – III sektor – w nas jest siła

2418
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Pilchowice informuje, iż 16 października 2019 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 17.00 odbędzie się wyjazd studyjny po terenie Gminy Pilchowice, podczas którego odbędą się krótkie prelekcje oraz mini warsztaty rękodzielnicze, organizowane w związku z realizacją projektu „III sektor – w nas jest siła” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Celem operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego mieszkańców Gminy Pilchowice.

Celem wyjazdu studyjnego jest promocja działalności artystycznej (rękodzielniczej), promowanie lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz integracja organizacji pozarządowych z społecznikami oraz osobami zainteresowanymi działalnością społeczną z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Uczestnikami mini warsztatów będą lokalni twórcy, rękodzielnicy, koła gospodyń wiejskich oraz formalne i nieformalne organizacje pozarządowe.

Przewidzianym efektem będzie wzrost motywacji do włączenia się w działania na rzecz podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich.

W celu udziału w wyjeździe studyjnym należy wypełnić formularz i przesłać go faxem

32 235 69 38 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice do 14 października 2019 r.


„Rachunkowość organizacji pozarządowych”

Informujemy, iż 13 września 2019 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Domu Kultury w Wilczy przy ul. Karola Miarki 123, odbędzie się szkolenie pt. „Rachunkowość organizacji pozarządowych”, organizowane w związku z realizacją projektu „III sektor – w nas jest siła” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Celem operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego mieszkańców Gminy Pilchowice.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji nt. podstaw prawnych działalności statutowych i gospodarczych, odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych  oraz podatków w organizacji.

Uczestnikami szkolenia będą lokalni twórcy, rękodzielnicy, koła gospodyń wiejskich, ludowe kluby sportowe oraz formalne i nieformalne organizacje pozarządowe.

Przewidzianym efektem będzie przeszkolenie 50 osób z tematyki związanej z zapewnieniem materialnego funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania i rozliczania środków na działalność gospodarczą.

W celu udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz i przesłać go faxem 32 235 69 38 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice do 10 września 2019 r.