MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  2189

  Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64PROJEKT „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
  BUDYNKU WIELORODZINNEGO
  ZLOKALIZOWANEGO W PILCHOWICACH PRZY UL. DOLNA WIEŚ 64” 

  28 stycznia 2021 r. została podpisana pomiędzy Gminą Pilchowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”. 

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

  Projekt polega na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach.  Wskutek jego realizacji nastąpi ograniczenie niskiej emisji 

  • Wartość projektu: 1 585 963,70  zł w tym:
   – wartość kosztów kwalifikowalnych: 472 198,83 zł
   – wartość kosztów niekwalifikowalnych: 1 113 764,87 zł
  • Kwota dofinansowania z UE:  399 601,45 zł
  • Wkład własny Gminy Pilchowice: 1 186 362,25 zł

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  2014-2020

  Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.

  W celu zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, Instytucja Zarządzająca Programem stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać: