MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  967

  PROJEKT „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
  BUDYNKU WIELORODZINNEGO
  ZLOKALIZOWANEGO W PILCHOWICACH PRZY UL. DOLNA WIEŚ 64” 

  28 stycznia 2021 r. została podpisana pomiędzy Gminą Pilchowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”. 

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

  Projekt polega na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach.  Wskutek jego realizacji nastąpi ograniczenie niskiej emisji 

  • Wartość projektu: 413 193,68 zł
  • Kwota dofinansowania z UE:  319 886,00 zł
  • Wkład własny Gminy Pilchowice: 93 307,68 zł

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Projekt realizowany będzie do 31 stycznia 2023 roku.