Zdalna szkoła

1510
Zdalna szkoła +

Gmina Pilchowice  pozyskała 70 tys. zł  na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną  z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, że część z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Ministerstwo Cyfryzacji wychodząc naprzeciw potrzebom ogłosiło konkurs,
w którym gminy i powiaty mogły wnioskować o ośrodki na zakup sprzętu umożliwiającego uczniom realizację nauki zdalnej. (70 tys. zł to maksymalna kwota jaką Gmina mogła otrzymać z Ministerstwa Cyfryzacji).

Potrzeby w tym zakresie zostały podane przez dyrektorów szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.