Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  2953

  Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice

  W ramach zadania zostaną zmodernizowane dwa boiska sportowe w Stanicy i Wilczej. Oba obiekty są boiskami wielofunkcyjnymi, służącymi do różnych form aktywnego spędzania czasu, takich jak: koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, tenis, piłka nożna, streetball czy skok w dal.

  W Stanicy zaplanowano wymianę ogrodzenia, naprawę nawierzchni boiska, remont bieżni, zakup i montaż pojemników do segregacji odpadów czy doposażenie obiektu w sprzęt sportowy. Natomiast w Wilczy zostanie wymienione ogrodzenie, naprawione i zmodernizowane piłkochwyty, zakupione i zamontowane pojemniki do segregacji odpadów czy doposażenie obiektu w sprzęt sportowy.

  • Wartość projektu: 225 507,89 zł
  • Kwota dofinansowania: 143 490,00 zł

  Cel operacji: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne

  Cel szczegółowy: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

  Data podpisania umowy: 30.05.2023 r.

  Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629 401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629 305S – ul. Skatowa i drogi nr 629 306S – ul. Granicznej w Nieborowicach

  • Wartość projektu: 4 570 064,52 zł
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 134 655,78 zł
  • Kwota dofinansowania: 2 630 881,00 zł

  Cel w ramach PROW na lata 2014-2020: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

  Cel operacji: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w dwóch sołectwach Gminy Pilchowice poprzez przebudowę 4 odcinków drogowych o łącznej długości 1329 mb.

  Data podpisania umowy: 31.03.2023 r.

  Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Projekt „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach”

  Okres realizacji: lipiec 2018 r. – grudzień 2018 r.

  Wartość projektu: 507 990,00 zł

  Wartość dofinansowania: 254 505,00 zł

  Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

  Celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru gminy Pilchowice.

  Projekt polega na zagospodarowaniu parku przy ul. Damrota w Pilchowicach wraz z budową wiaty pełniącej funkcję sceny plenerowej.


  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy” mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Stanica poprzez przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 629110S oraz budowę nowego jej odcinka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: budowa drogi o długości: 0,248 km, przebudowa drogi o długości: 1,276 km.

  Okres realizacji: lipiec 2016 r. – lipiec 2018 r.

  Wartość projektu: 1 168 298,71 zł

  Wartość dofinansowania: 679 000 zł

  Wkład własny: 489 298,71 zł „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

  Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Stanica poprzez przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 629110S oraz budowę nowego jej odcinka.


  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 629405S ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miejsca rekreacji wodnej dla mieszkańców poprzez stworzenie nowego, alternatywnego dojazdu do niego oraz przebudowę istniejącej drogi dojazdowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: budowa drogi o długości: 0,318 km, przebudowa drogi o długości: 0,479 km.

  Okres realizacji: lipiec 2016 r. – grudzień 2017 r.

  Wartość projektu: 1 088 249,26 zł

  Wartość dofinansowania: 692 453,00 zł

  Wkład własny: 395 796,26 zł

  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

  Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Cel realizacji projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejsca rekreacji wodnej dla mieszkańców poprzez stworzenie nowego, alternatywnego dojazdu do niego oraz przebudowę istniejącej drogi dojazdowej.


  Projekt „Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza oraz Żernica”

  Okres realizacji: kwiecień 2017 r. – grudzień 2017 r.

  Wartość projektu: 117 335,27 zł

  Wartość dofinansowania: 74 660,00 zł

  Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

  Celem realizacji projektu jest poprawa jakości ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

  Projekt polega na budowie 3 siłowni plenerowych w miejscowościach: Stanica, Wilcza i Żernica.