Sztandar

Pieczęć

Historia herbu

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców