Gmina Partnerska Bobritzsch-Hilbersdorf

1189

Historia współpracy z Gminą Bobritzsch-Hilbersdorf sięga lipca 2010 r., kiedy to przedstawiciele Powiatu Mittelsachsen gościli w Starostwie Powiatowy w Gliwicach. Delegacja niemiecka złożyła wizytę Wójtowi Gminy Pilchowice Wilhelmowi Krywalskiemu. Podczas rozmowy Wójt wyraził chęć współpracy z gminą niemiecką. Informacja ta została przekazana Gminie Bobritzsch, której władze wykazały zainteresowanie partnerstwem. Pierwszego stycznia 2012 roku Gmina Bobritzsch połączyła się z Gminą Hilbersdorf i powstała Gmina Bobritzsch-Hilbersdorf. Ostatecznie porozumienie zostało uchwalone przez przedstawicielstwa gmin Bobritzsch-Hilbersdorf i Pilchowice, a następnie podpisane przez Burmistrza Gminy Bobritzsch-Hilbersdorf Volker Haupta i Wójta Gminy Pilchowice Joannę Kołoczek – Wybierek w dniu 3 października 2012.


Porozumienie o partnerstwie
Porozumienie ramowe o współpracy międzynarodowej pomiędzy
Gminą Bobritzsch-Hilbersdorf
Powiat Mittelsachsen (Niemcy)
oraz Gminą Pilchowice
Powiat Gliwice (Rzeczpospolita Polska)
I Preambuła 
Partnerstwo ma na celu rozwój stosunków przyjacielskich pomiedzy krajami Europy, polepszenie porozumienia pomiędzy narodami, by przyszłe pokolenia żyły wspólnie w pokoju, wolności i przyjaźni. Polsko-niemieckie partnerstwo pomiędzy Bobritzsch-Hilbersdorf i Pilchowicami ma przyczynić się do wzmocnienia tych kontaktów i zacieśnienia współpracy.
II Cele współpracy
Współpraca pomiędzy gminami Bobritzsch-Hilbersdorf i Pilchowice ma obejmować w szczególności następujące dziedziny:

 • edukację i kulturę,
 • turystykę, organizację czasu wolnego i sport,
 • wymianę doświadczenia w zakresie polityki oraz na szczeblu administracyjnym,
 • współpracę nad projektami UE,
 • współdziałanie szkół, stowarzyszeń i organizacji,
 • kontakty międzypokoleniowe.

Obydwie gminy pragną w ramach partnerstwa:

 • zbliżyć do siebie mieszkańców działając na rzecz porozumienia narodów,
 • zachęcić mieszkańców obu gmin do aktywnego współdziałania w procesie kształtowania tego partnerstwa,
 • wspólnie przyczyniać sie do dalszej budowy demokratycznej i kosmopolitycznej Europy,
 • wymieniać doświadczenie w zakresie socjalnym, odnośnie spraw zawodowych i rodzinnych oraz odnośnie dalszych tematów,
 • realizować projekty UE dla młodzieży o różnorodnej tematyce,
 • wymieniać doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska,
 • wymieniać wiedzę o rozwoju demograficznym i do tego koniecznych środkach.

Priorytety i cele współpracy na podstawie tego porozumienia mogą zostać dopasowane w każdej chwili w formie pisemnej przez obu partnerów. Niniejsze porozumienie nie rodzi dla gmin Bobritzsch-Hilbersdorf i Pilchowice żadnych zobowiązań finansowych. Porozumienie zostało uchwalone przez przedstawicielstwa gmin Bobritzsch-Hilbersdorf i Pilchowice, a następnie podpisane przez Burmistrza Gminy Bobritzsch-Hilbersdorf i Wójta Gminy Pilchowice w dniu 3 października 2012. Bobritzsch-Hilbersdorf, dnia 3 października 2012.

W imieniu Gminy Bobritzsch-Hilbersdorf
Volker Haupt
Burmistrz
W imieniu Gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek
Wójt
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułLogo Gminy
Następny artykułGminny Ośrodek Pomocy Społecznej