Fundusz sołecki 2023

1384

Kuźnia Nieborowska

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 42 074,80 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska – 20.000 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska – 10.000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 72 074,80 zł


Leboszowice

 • Modernizacja obiektu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 29.000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice – 10.000 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice – 18.000 zł
 • Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej granicami – 10.598,10 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 67 598,10 zł


Nieborowice

 • Modernizacja sceny oraz doposażenie sołtysówki w Nieborowicach – 60.000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice – 6 917,40 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice – 45.000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 111 917,40 zł


Pilchowice

 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia, utrzymania i zabezpieczenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice – 5.000
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice – 40.000
 • Utwardzenia terenu przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – 66.917,40

Wartość przedsięwzięć ogółem: 111 917,40 zł


Stanica

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy – 60.000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica – 6.000 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica – 45.917,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 111 917,40 zł


Wilcza

 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych  dla mieszkańców sołectwa Wilcza – 32.917,40 zł
 • Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza – 30.000 zł
 • Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego w Wilczy – 46.000 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Wilczy przy ul. Grzonki 13a – 3.000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 111 917,40 zł


Żernica

 • Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Nieborowskiej w Żernicy – 32 917,40 zł
 • Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Górniczej 35 w Żernicy – 30.000 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica – 46.000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica – 3.000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 111 917,40 zł