Rada Gminy Pilchowice

4035

Rada Gminy Pilchowice:

Przewodnicząca:
Agata Mosiądz–Kramorz
Dyżur: czwartki 15:30-17:30
Uwaga: dyżury przewodniczącej obowiązują we wszystkie czwartki za wyjątkiem czwartków, kiedy odbywają się sesje i komisje rady gminy.

Wiceprzewodniczący:
Bobek Roland
Waniczek Krzysztof

Rada Gminy 2018

Członkowie:

Bernacisko Maria 
Ciukaj Sylwester
Ciupke Piotr
Foit Ingrida
Hayduk Arkadiusz
Kowol Walter
Kurzal Jerzy
Koprjaniuk(Stanik) Bożena
Musiolik Krzysztof
Rusin Józef
Suchecka Genowefa
Żyła Krzysztof


Komisje Rady Gminy:


Interpelacje i zapytania