Fundusz sołecki 2022

1864

Kuźnia Nieborowska

 • Projekt zagospodarowania terenu przed obiektem rekreacyjnym przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej 29 364,62 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska – 30 000,00 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska – 7 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 66 364,62 zł

Leboszowice

 • Modernizacja obiektu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 10 000,00 zł
 • Przebudowa drogi bocznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach – 30 000,00 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice – 11 055,44 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice – 10 000,00 

Wartość przedsięwzięć ogółem: 61 055,44 zł

Nieborowice*

 • Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 70 000,00 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice – 5 099,40 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice – 27 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 102 099,40 zł

*wykaz ujednolicony, zawierający zmiany uchwalone przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się 22.08.2022r.

Pilchowice*

 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia, utrzymania i zabezpieczenia  publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice – 8 099,40 zł 
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice – 28 000, 00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć poprawiających komfort korzystania z przestrzeni publicznych przez mieszkańców – 66 000,00 zł 

Wartość przedsięwzięć ogółem: 102 099,40 zł

* wykaz ujednolicony, zawierający zmiany uchwalone przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się 21.06.2022r. 

Stanica**

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy – 63 000,00 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica – 8 000,00 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica – 31 099,40 zł 

Wartość przedsięwzięć ogółem: 102 099,40 zł

** wykaz ujednolicony, zawierający zmiany uchwalone przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się 20.06.2022r. 

Wilcza

 • Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Wilki” Wilcza – 80 000,00 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza – 2 099,40 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych  dla mieszkańców sołectwa Wilcza – 20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 102 099,40 zł

Żernica***

 • Przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika pomiędzy ul. Nieborowską a ul. Górniczą w Żernicy – 40 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Naprzód” Żernica – 25 000,00 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica – 35 000,00 zł  
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica2 099,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 102 099,40 zł

*** wykaz ujednolicony, zawierający zmiany uchwalone przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się 22.06.2022r.