Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

329

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

czyste powietrze - zdrowy wybór
czyste powietrze – zdrowy wybór

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiosną 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany do programu „Czyste Powietrze”.

Nadchodzące zmiany dotyczyć będą:

  • pomp ciepła
  • kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie urządzenia wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

  • możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania

Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku.

Ważne terminy:

Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.
Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach

https://www.wfosigw.katowice.pl/czp2023-aktualnosci/2951-od-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html