Fundusz sołecki 2024

172
Fundusz sołecki 2024
Fundusz sołecki 2024

Kuźnia Nieborowska

 • Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 38 556,16 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 12 000 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska – 24 000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 74 556,16 zł


Leboszowice

 • Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach – etap II – 32 000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Leboszowice – 16 612,76 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice – 19 000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 67 612,76 zł


Nieborowice

 • Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych w Nieborowicach – 60 000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Nieborowice – 8 826,20 zł
 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice – 45 000 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 113 826,20 zł


Pilchowice

 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice – 45 000 zł
 • Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych w Parku Damrota – 50 000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Pilchowice – 3 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1b – 15 826,20 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 113 826,20 zł


Stanica

 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica – 50 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy – 20 000 zł
 • Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stanica w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki – 10 000 zł
 • Utworzenie pracowni językowej w ZSP Stanica – 28 826,20 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Stanica – 5 000 zł 

Wartość przedsięwzięć ogółem: 113 826,20


Wilcza

 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych  dla mieszkańców sołectwa Wilcza – 41 000 zł
 • Umocnienie rowu przydrożnego przy ul. Stawowej w Wilczy – 30 000 zł
 • Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Wilczy – 18 000 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS „Wilki” Wilcza – 20 000 zł
 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Wilcza – 4 826,20 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 113 826,20 zł


Żernica

 • Remont infrastruktury pieszej w rejonie ul. Słonecznej w Żernicy – 50 000 zł

 • Optymalizacja instalacji elektrycznej na terenie gminnym za budynkiem Domu Kultury w Żernicy – 13 000 zł

 • Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica – 50 000 zł

 • Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Żernica – 826,20 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 113 826,20 zł