Skarbnik Gminy Mateusz Tkocz

3545

Mateusz Tkocz

Mateusz Tkocz – skarbnik gminy

pokój nr 3
tel. 32 332 71 61, wewn. 124

Wykształcenie:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii na kierunku dystrybucja
  i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych (lic. 2010),
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  na kierunku finanse i rachunkowość (mgr 2012).

Doświadczenie zawodowe:

 • Przedsiębiorstwo prywatne – główny księgowy (2013-2017),
 • Klub Dziecięcy w Wilczy – główny księgowy (2014-2016),
 • Urząd Gminy Pilchowice od 2017 r.:
  • inspektor,
  • zastępca skarbnika gminy Pilchowice, będącego jednocześnie kierownikiem
     Referatu Finansowo – Budżetowego (VIII 2019-II 2020),
  • zastępca wójta gminy Pilchowice (III 2020-VIII 2021),
  • skarbnik gminy Pilchowice (od IX 2021).

Zakres obowiązków