Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla

7659

Maciej Gogulla

Pokój nr 4
telefon: 32 235 60 55

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2002),
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA (2012).

Doświadczenie zawodowe:

  • Starostwo Powiatowe w Gliwicach – referent, inspektor i kierownik w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (1999-2009),
  • Urząd Miasta Katowice – Naczelnik Biura Rady (2009 – 2014),
  • Urząd Gminy Pilchowice – Wójt Gminy Pilchowice (od 8 grudnia 2014 roku).

Zakres obowiązków dostępny na stronie BIP