Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2796

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego,
  2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut. Urzędu),
  3. Rolnik – hodowca w I terminie składania wniosku zobowiązany jest do dołączenia do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającego informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego oraz o liczbie DJP bydła, owiec, kóz i koni.

OPŁATY:

– Zwolnione z opłaty skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

– 30 dni od złożenia wniosku

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

  1. Decyzję wydaje Wójt Gminy Pilchowice, po złożeniu kompletnego wniosku przez producenta rolnego.
  2. W przypadku braku kompletu dokumentów producent rolny zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Pilchowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

Terminy składania wniosków:

  • od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (whttps://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego).

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNigdy więcej…
Następny artykułMogę zatrzymać smog