Zaświadczenia w sprawach podatkowych

3194

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek podatnika w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości:

  • za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł,
  • za pozostałe zaświadczenia – 17 zł.

Opłata skarbowa płatna na rachunek bankowy:

MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE
53 8460 0008 2002 0005 8825 0004.

Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPodatek od środków transportowych
Następny artykułKomunikacja