„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

164

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego 

Gmina Pilchowice otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest realizowany jako program wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Inwestycji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało:
– Publiczne Przedszkole w Stanicy
– Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

  • Całkowita wartość zadania –  6 250,00  zł
  • Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł
  • Wkład własny – 1 250,00 zł

Dofinansowanie w ramach Kierunku Inwestycji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” otrzymała:
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Stanicy

  • Całkowita wartość zadania –  5 000,00  zł
  • Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
  • Wkład własny – 1 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wynosi 11 250,00 zł

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.