Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy

191

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2021 Gmina Pilchowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania:

,,Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy’’

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych przy drodze gminnej nr. 629 407S, ul. Gliwickiej w Wilczy. Projekt polega na przebudowie wyżej wymienionej drogi na odcinku 1176 mb.

Dofinansowanie: 805 256,08 zł
Całkowita wartość zadania: 1 610 512,17 zł