Wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica” – 2022

694

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Pilchowice otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”
ROK 2022

Gmina Pilchowice otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Program Aktywna Tablica, który został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinasowanie. W  wyniku rozstrzygnięcia  zostały zakwalifikowane do dofinasowania  2 szkoły z terenu Gminy Pilchowice tj.

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Wilczy – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

– wniosek Szkoły Podstawowej w Żernicy – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł,

Całkowita wartość zadania wynosi 87 500,00 zł

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.