Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy

48

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2024 Gmina Pilchowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy.”

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 629 116S, ul. Św. Marcina w Stanicy. Projekt polega na przebudowie drogi na odcinku 249 mb.

Dofinansowanie: 668 765,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 337 530,00 zł