Posiłek w szkole i w domu – 2021

719

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Rządowy Program
,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
ROK 2021

Ponad 125 tysięcy złotych pozyskała Gmina Pilchowice w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu
”. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie i remont stołówek w Szkole Podstawowej w Stanicy oraz Szkole Podstawowej w Żernicy.

Planuje się, że jeszcze przed 1 września 2021 r. stołówki uzyskają nowe oblicze – zostaną wykonane remonty pomieszczeń oraz zostaną zakupione lub wymienione m.in.: stoły, krzesła, naczynia, sztućce oraz urządzenia kuchenne.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”- moduł 3

Cel modułu 3 programu  wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole

Wartość dofinansowania wynosi 125 151,16 zł
– Szkoła Podstawowa w Stanicy – 54 423,68 zł
– Szkoła Podstawowa w Żernicy – 70 727,48 zł

Wkład własny gminy wynosi 31 287,80 zł
– Szkoła Podstawowa w Stanicy – 13 605,92 zł
– Szkoła Podstawowa w Żernicy – 17 681,88 zł

Posiłek w domu i w szkole
Posiłek w domu i w szkole