Kolejne dofinansowanie pozyskane!

404
Posiłek w domu i w szkole
Posiłek w domu i w szkole

Ponad 125 tysięcy złotych pozyskała Gmina Pilchowice w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie i remont stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. 

Planuje się, że jeszcze przed 1 września 2021 r. stołówki uzyskają nowe oblicze – zostaną wykonane remonty pomieszczeń oraz zostaną zakupione lub wymienione m.in.: stoły, krzesła, naczynia, sztućce oraz urządzenia kuchenne. 

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”- moduł 3
Cel modułu 3 programu  wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole 

Wartość dofinansowania wynosi 125 787,95 zł
Wkład własny gminy wynosi 31 446,99 zł