Program działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w roku 2020

439

Program działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w roku 2020

Gmina Pilchowice w roku 2021 r. otrzymała z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w roku 2020 dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy – etap I” 

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 338 370,00 zł