Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

1155
BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
  • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)
JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
  • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
  • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym: – 23 050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz – do 2 600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W terminie naboru, należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie   https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/
BIURO PROJEKTU: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]
TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]
E-MAIL:  kopalniabiznesu@rfp.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRada Gminy Pilchowice 2018-2024
Następny artykułZapraszamy na warsztaty