Samodzielne stanowisko ds. oświaty

1210

Stanowisko pełni
Mirela Wiciok
Pokój numer 5
tel. 32 235 64 75

Zakres działania

  1. Kontrola spełniania obowiązku nauki,
  2. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora,
  4. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
  5. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
  6. Organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
  7. Przygotowywanie projektów oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
  8. Opracowanie i aktualizowanie Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli,
  9. Prowadzenie rejestru żłobków oraz klubów dziecięcych na terenie gminy,
  10. Weryfikacja arkuszy organizacyjnych placówek.