Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

730

Stanowisko Pełni
Joanna Wojciechowska
Pokój numer 1
tel. 32 332 71 63

Zakres działania

  1. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
  2. Nadzorowanie pracy Kancelarii Niejawnej,
  3. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych,
  4. Prowadzenie postępowań sprawdzających na polecenie Wójta,
  5. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.