Fundusz sołecki 2021

1470

To część budżetu gminy, o rozdysponowaniu której decydują sami mieszkańcy – to oni wskazują urzędowi gminy, jakie zadania mają zostać zrealizowane.

Kuźnia Nieborowska

 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – budowa mini tężni solankowej – 41 616,36 zł
 2. Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska 10 000,00 zł
 3. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska – 6 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 57 616,36 zł

Leboszowice

 1. Remont obiektu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 10 000,00 zł
 2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych – 30 700,00 zł
 3. Zakup sprzętu, materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice – 5 813,64 zł
 4. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice – 7 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 53 513,64 zł

Nieborowice

 1. Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego wokół przedszkola i świetlicy  70 000,00 zł
 2. Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice – 9 189,40 zł
 3. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice – 10 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 89 189,40 zł

Pilchowice

 1. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach – 33 300,00 zł
 2. Zakup sprzętu, materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice – 8 389,40 zł
 3. Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Damrota w Pilchowicach – 20 000,00 zł
 4. Zmiana aranżacji terenu targowiska – 10 000,00 zł
 5. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice – 17 500,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 89 189,40 zł

Stanica

 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy – 57 000,00 zł
 2. Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej granicami – 5 000,00 zł
 3. Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica – 8 000,00 zł
 4. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica – 19 189,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 89 189,40 zł

Wilcza

 1. Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych – 60 000,00 zł
 2. Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza – 4 189,40 zł
 3. Organizacja spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych  dla mieszkańców sołectwa Wilcza – 25 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 89 189,40 zł

Żernica

 1. Zagospodarowanie terenu przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy – 10 000,00 zł
 2. Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Naprzód” Żernica – 20 000,00 zł
 3. Zagospodarowanie terenu gminnego – nieużytków przy ul. Nieborowskiej w Żernicy – 35 000,00 zł
 4. Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica – 20 000,00 zł
 5. Popularyzacja wiedzy o Żernicy poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością – 2 000 zł
 6. Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica – 2 189,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem: 89 189,40 zł