Fundusz sołecki 2019

602
fundusz sołecki
fundusz sołecki

Prezentujemy zestawienie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego.

fundusz sołecki
fundusz sołecki