Fundusz sołecki 2020

1764

Ogólna pula Funduszu sołeckiego na 2020 r. to 482 063,09 PLN dla wszystkich sołectw. Kwota ta jest tak wysoka, bowiem wójt Maciej Gogulla zaproponował Radzie Gminy w 2015 r. by dla każdego sołectwa ustawowa kwota była podwajana.

Fundusz sołecki, to wyodrębniona część budżetu gminy, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy, wskazując wójtowi, na co mają być przeznaczone środki. Dzieje się tak podczas zebrań sołeckich, które odbyły się we wrześniu 2019 r.

Fundusz sołecki na 2020

Lp.

Kuźnia Nieborowska

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej 

26 409,02 zł

2.

Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska

15 000,00 zł

3.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska

8 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

49 409,02 zł

Lp.

Leboszowice

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach

16 000,00zł

2.

Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice 

15 000,00 zł

3.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice

10 000,00 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Leboszowice

5 042,07 

Wartość przedsięwzięć ogółem:

46 042,07 zł

Lp.

Nieborowice

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie, modernizacja i doposażenie pomieszczeń sołeckich w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej 

30 000,00 zł

2.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice

27 322,40 zł

3.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Nieborowice

20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

77 322,40 zł

Lp.

Pilchowice

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie obiektu sportowego położonego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach

45 000,00 zł

2.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice

9 722,40 zł

3.

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice

5 500,00 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pilchowice

17 100,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

77 322,40 zł

Lp.

Stanica

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy.

43 000,00 zł

2.

Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Stanica w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

7 000,00 zł

3.

Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica

10 000,00 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Stanica.

17 322,40 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

77 322,40 zł

Lp.

Wilcza

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie obiektu i terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy ul. Grzonki 13 a w Wilczy

40 000,00 zł

2.

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza

10 000,00 zł

3.

Modernizacja zasilania elektrycznego budynku OSP Wilcza

5 000,00 zł

4.

Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza

2 322,40 zł

5.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Wilcza

20 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

77 322,40 zł

Lp.

Żernica

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy

25 000,00 zł

2.

Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego położonego w Żernicy na działce nr 1066/71.

25 000,00 zł

3.

Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica

8 322,40 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Żernica

19 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

77 322,40 zł