Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

4657
Zostało kilka dni na  złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który – zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 r.).

CEEB uruchomił dwa kanały informacyjne dostępne dla mieszkańców, którzy chcieliby sprawdzić czy mają złożoną deklarację:

– infolinia pod numerem 22 295 51 28
Jednocześnie informujemy, że deklaracje złożone w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy bedą wprowadzone do systemu CEEB w kolejności składania ich w biurze podawczym Urzędu Gminy Pilchowice.

Od 1 lipca 2021 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.


43 % domostw do 31-05-2022 r.
– wpisanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.