Wójt Gminy Pilchowice poszukuje kandydata na stanowisko skarbnika gminy

1647

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice lub pocztą na adres 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6 z dopiskiem KANDYDAT NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY PILCHOWICE w terminie do 25 kwietnia 2019 r. godz.10.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

PLIK DO POBRANIA