Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice

848

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 25 czerwiec 2015 r. – 30 wrzesień 2018 r.

Wartość projektu: 3 502 003,02 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 708 868,06 zł

Środki z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 1 216 279,00 zł

Wkład własny Gminy Pilchowice: 576 855,96 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”

Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”

Projekt przewiduje termomodernizację dwóch budynków – Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Stanicy oraz Zespołu Szkół w Pilchowicach. W budynku Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Stanicy zaplanowano termomodernizację ścian budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianę źródeł światła na ledowe, zmianę źródła ciepła na kocioł na biopaliwo typu PELLET wraz z wymianą instalacji c.o.

W budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach zaplanowano termomodernizację budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.