Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami

882

Elżbieta Wymysło
Pokój numer 13
tel. 32 332 71 64

Zakres działania

  1. Prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
  2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie lub wspieranie zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  3. Opracowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  4. Informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,
  5. Udzielanie i rozliczanie dotacji organizacjom pozarządowym,
  6. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,
  7. Współpraca z przedsiębiorcami z terenu Gminy oraz radami sołeckimi.