Modernizacja placów zabaw

120

Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice

Projekt przewiduje modernizację i doposażenie 10 placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Pilchowice. Celem zadania jest stworzenie miejsc wyposażonych w wielofunkcyjne urządzenia zabawowe umożliwiające wszechstronny rozwój motoryczny dziecka. Pracami zostaną objęte obiekty w Stanicy przy ul. Sportowej, w Leboszowicach przy ul. Smolnickiej, w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Kasztanowej, w Żernicy przy ul. Szafranka i ul. Miki, w Wilczy przy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki oraz w samych Pilchowicach przy ul. Damrota (park) i dwa przy ul. Szkolnej.

  • Wartość projektu: 10 900 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 7 200 000,00 zł
  • Wkład własny: 3 700 000,00 zł

Data promesy: 13.07.2023 r.

Zadanie „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.