Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

357

Gmina Pilchowice przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

  • Okres realizacji Programu: 2023 rok
  • Całkowita wartość dofinansowania – 68 629,68 zł

CEL PROGRAMU:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują osobistą, stałą, bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W DWÓCH FORMACH:

  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.

Program jest realizowany przez – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach,
ul. Główna 52
44-145 Nieborowice
Skontaktuj się z nami! tel. 730179561

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNowy Ośrodek Zdrowia
Następny artykuł48.504,81 zł