Ważny Komunikat

2730

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, w ramach działań profilaktycznych, związanych z koronawirusem, od 12 do 10 kwietnia ZAWIESZA SIĘ funkcjonowanie szkół i przedszkoli działających na terenie naszej gminy.

W dniach 12 i 13 marca nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a jedynie opiekuńcze, przy czym zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z tej opieki wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.
Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Nabór do szkół i przedszkoli na 2020/2021 będzie realizowany w dotychczasowej formie. Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.00 – 15.00 w poszczególnych placówkach.
______________

Ponadto, w ramach profilaktyki, podjąłem decyzję, że od 12 marca do odwołania ZAWIESZA SIĘ działalność:
• Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – telefon 32 230 44 99, gok@pilchowice.pl
• Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – telefon 32 235 62 86,gbp@pilchowice.pl
W przypadku konieczności kontaktu z tymi instytucjami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
_______________

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się również do Państwa z gorącą prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w:
• Urzędzie Gminy w Pilchowicach – telefon 32 235 65 21, ug@pilchowice.pl
• Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach – telefon 32 332 71 62, kierownik.ops@pilchowice.pl
• Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. – telefon 32 332 71 58, ppk@pilchowice.pl

Instytucje te funkcjonują w dotychczasowym trybie, jednak w ramach działań zapobiegawczych, jeśli tylko jest możliwość załatwienia sprawy poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, to proszę o wybór tego właśnie sposobu.
_______________

Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji społecznych i stowarzyszeń, by w ramach działań profilaktycznych związanych z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa, powstrzymać się od organizacji wszelkich spotkań i wydarzeń, podczas których mogłyby wstąpić niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa.

Drodzy Państwo,
zapewniam, że w chwili obecnej na terenie naszej gminy nie odnotowano żadnego zachorowania. Zaproponowane przez nas działania mają charakter profilaktyczny.

Maciej Gogulla
wójt gminy Pilchowice