LKS „Wilki” w Wilczy

1474

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego
klubu LKS „Wilki” w Wilczy.

Okres realizacji: 2020 r. –  2021 r.
Wartość projektu wynosi 2 455 673,35 zł z czego:
Kwota dofinansowania z FRKF   694 100,00 zł

Informacja o finansowaniu projektu
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) inwestycyjne realizowane jest zgodnie z programem „ Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego budynku zaplecza klubu sportowego LKS „Wilki” w Wilczy o pomieszczenia zaplecza szatniowego oraz termomodernizacja przedmiotowego budynku. Budynek zaplecza klubu sportowego zostanie poddany przebudowie i remontowi, bez zmian funkcji budynku. W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę budynku celem dostosowania go do obecnych wymogów, zwłaszcza w zakresie wykonania pomieszczeń szatniowych dla drużyn IV, a docelowo III ligi rozrywkowej w piłce nożnej. Rozbudowę zaplanowano przy północno-wschodniej elewacji. Część rozbudowana również będzie dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia z dachem z dachem dwuspadowym.

Budynek będzie mieścił 2 kompleksy szatniowe wyposażone w odrębne natryski i sanitariaty, każdy przeznaczony dla 20 osób. Ponadto w budynku znajdować się będą ogólnodostępne węzły sanitarne dla widzów wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych.